3D-printing för djursjukvården
Virtuell planering och tillverkning av kirurgiska hjälpmedel samt mycket mer inom veterinärmedicinen
Vi använder oss av additiv tillverkning för att erbjuda vård med exceptionellt hög precision
Det ger bl.a. förutsättningar för framgångsrika och tidseffektiva operationerVad erbjuder vi?   3D-printade benmodeller som ett led i diagnostisering och planering inför operationer
     Individanpassade guider för såg, borr och reduktion med precisa mått och vinklar vilket ger en hög precision vid ingrepp
       Rådgivning och diskussion inför ingreppen med våra veterinärer
         Avancerade anatomiska modeller för träning och utbildning
           Utskrift av komponenter till ortoser/rehabiliteringsprodukter
             Med mera

Exempel på guider vi gjort

Atlantoaxialinstabilitet

Stabilisering av atlas och axis till varandra genom att planera borrhål och därtill skapa ledare för att underlätta denna insättning. Stift sätts sedan in och fixeras med exempelvis PMMA

Pes varus

Onormal slutning av mediala delen av distala fysen i tibia och det kan leda till att benet/benen växer med på laterala sidan. Vi använder oss av förplanerad vinkelmätning för att underlätta ett lyckat operationsresultat

Kotstabilisering

Så kallade "trajectory lines" skapas genom sidopediklarna och in i corpus av kotkroppen för att underlätta insättning av pedikelskruvar/-stift 

en Vardag från djursjukhuset

Sammarbetsfilm med NTI (nordens största CAD-leverantör som erbjuder bl.a. Autodesk's Fusion360 och Inventor)

 Kontakta oss 
om ni tror att ni har ett lämpligt fall som kan underlättas med 3d-teknik