OM nordicvet3D


Vårt team består av två duktiga veterinärer, en CAD-specialist som också är anställd på Skånes Universitetssjukhus och en bolagsjurist med ekonomikompetens.
Vårt, bolagets, primära mål är att göra veterinärvården mer säker, genom att öka precisionen under många olika typer av operationer. Tekniken används redan inom veterinärvården i rad andra länder och inom humanvården används den i Sverige sedan många år. I Norden är vi dock pionjärer inom detta område, men vi är både djupt specialiserade och erfarna på 3D-modellering i samband med kirurgiska ingrepp.

VARFÖR ÄR 3D-DESIGN BRA FÖR VETERINÄRMEDICINEN?

De tänkbara, och fungerande tillämpningarna av 3D-modellering är många. Man kan t.ex. planera en operation i ett virtuellt rum eller skapa avancerade guider till stöd för kirurgens förplanerade insättning av stift/skruvar. Individanpassad virtuell planering i 3D är också ett exceptionellt hjälpmedel för bl.a. ortopedin och neurokirurgin vid förberedelse av operationer.

Av stort värde är också att skriva ut modeller för att visualisera hur en skada eller sjukdom ser ut – både för personal på djursjukhusen men även för djurägarna att få sig en förståelse om hur det ser ut hos just deras djur.  

VAD ANVÄNDS SOM RÅDATA OCH HUR SKAPAS RÅDATAN?

3D-modellering utgår från, förutsätter, rådata. Vi använder i första hand CT-bilder, p.g.a. deras höga upplösning. Det ger en god möjlighet att utarbeta 3D-modeller och de tillägg som ska skapas (läs mer om specifika kriterier för att dels underlätta produktionen och för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt). Utgångspunkten för modelleringen är alltså bilder tagna med en CT-scanner. 

VARFÖR ANVÄNDER VI BIOKOMPATIBLA MATERIAL?

NordicVet3D har möjlighet att 3D-printa i biokompatibla material i enlighet med ISO 10993-1:2018, USP klass IV och biokompatibilitet klass I och är således godkända att användas i samband med kirurgiska ingrepp. Operationsmodellerna kan steriliseras med sedvanlig autoklavering.  

FINNS DET ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN INOM VETERINÄRMEDICINEN?

Nya användningsområden för 3D-tekniken dyker upp ständigt. Och vi är alltid öppna för nya samarbeten och att utveckla våra kunskaper inom diverse områden.
Hör gärna av er om ni har intresse av att samarbeta med oss eller om ni har övriga förslag eller tips.


TILLVERKNINGEN AV 3D-MODELLER SKER FRÄMST MED FÖLJANDE TEKNIKER

 FFF (fused filament fabrication) – fast material som smälts och formas lager på lager. Oftast till våra visualiserande benmodeller

• SLA (stereolitografi) – flytande vätska som härdas med grön UV-laser. Används främst till våra 3D-guider för operationer

ALEXANDER THEN, DVM

Veterinär, 3D-printingspecialist
Över 10 år i veterinärbranschen
Utbildad inom bild- och funktionsmedicin där han lärt sig om CT, MR, UL och nuklearmedicin


GUSTAF SVENSSON, DVM

Veterinär, steg 2-specialist inom veterinärmedicinsk kirurgi
Över 20 års erfarenhet som ortoped-/neurokirurg

Muris Imsirovic

3D-specialist/CAD med över 20 års erfarenhet från teknikbranschen, dental och humanmedicinen vilket han samtidigt aktivt jobbar med på Skånes Universitetssjukhus 

EMIL WILSSON

Jurist & marknadsansvarig 
Sköter främst det rättsliga inom företaget
Fördjupade sig redan på juristprogrammet med sitt magisterarbete inom patenträtter inom 3D-tekniken